با راه اندازی باشگاه مشتریان ایرانیان درآمدتان را چند برابر کنید! (قسمت دوم)
با راه اندازی باشگاه مشتریان ایرانیان درآمدتان را چند برابر کنید! (قسمت دوم)
در قسمت دوم خواهید دید که ایجاد یک باشگاه مشتریان برای صاحبین کسب و کار در کشور های غربی چقدر با اهمیت میباشد و چطور میتوان تعداد مراجعه مشتریان را در طول یکسال افزایش داد. در شرایط فعلی اقتصادی ایجاد یک باشگاه مشتریان باعث افزایش چشمگیر درآمد خواهد شد.
چرا راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان برای هر کسب و کار اولیت اول  می باشد؟
چرا راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان برای هر کسب و کار اولیت اول می باشد؟
در این مقاله دلایل اهمیت راه اندازی باشگاه مشتریان در هر کسب و کار را خواهید دانست و در ادامه با 4 فاکتور که باعث بهینه شدن باشگاه مشتریان است آشنا خواهید شد.
باشگاه مشتریان چیست؟
باشگاه مشتریان چیست؟
لطفا هر چیزی که قبلا در مورد کارت تخفیف و باشگاه مشتریان شنیده اید فراموش کنید . باشگاه ایرانیان با ارایه روشی نوین در لویالتی (وفاداری مشتریان ) به توسعه کسب و کار شما کمک خواهد کرد.
با راه اندازی باشگاه مشتریان ایرانیان درآمدتان را چند برابر کنید! (قسمت اول)
با راه اندازی باشگاه مشتریان ایرانیان درآمدتان را چند برابر کنید! (قسمت اول)
در این مقاله خواهید خواند که چگونه با راه اندازی یک باشگاه مشتریان میتوان درآمد را افزایش داد و راه کار های استفاده این ابزار در بیشتر کردن تعداد مشتریان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.