تاريخ انتشار :
آموزش باشگاه ایرانیان
از اینکه باشگاه تخفیف ایرانیان را برای همکاری و توسعه کسب و کار خود انتخاب نموده اید بسیار سپاسگزاریم . لطفا هر چیزی که قبلا در مورد کارت تخفیف و باشگاه مشتریان شنیده اید فراموش کنید . باشگاه ایرانیان با ارایه روشی نوین در لویالتی )وفاداری مشتریان ( به توسعه کسب و کار شما کمک خواهد کرد . قبلا شروع اجازه دهید شما را با برخی از اصلاحات رایج در باشگاه ایرانیان آشنا کنم .
منبع فايل :