تاريخ انتشار :
باشگاه مشتریان چیست و چگونه کار میکند
مهم ترین هدف از تشکیل باشگاه مشتریان جلب رضایت مشتری و لزوم وفادار کردن آن می باشد. مشتریان علاقه مندند خاص دیده شوند ، البته این دیدگاه در مقابل سرویس های خاص در مشتری ایجاد می شود.
منبع فايل :