کارت اعتباری ایرانیان

اپراتور مجازی خدمات بانکی و بیمه

 

شرکت فناوران پردیس پاسارگاد قشم ( کارت اعتباری ایرانیان ) با عنایت حضرت حق و با تکیه بر توان فنی و علمی پرسنل پر تلاش خود دارای سوییچ اختصاصی پرداخت بر اساس استاندارد iso8583 میباشد . این سوییچ با قابلیتاتصال مستقیم به نظام بانکی کشور اعم از کربنکینگ بانک ها و شرکت های psp قادر به ارایه کارت اعتباری خرید کالاو خدمات ، راهکار کیف پول بر بستر موبابل ( wallet ) ، دارای سویئچ پرداخت آنلاین بر اساس ISO 8583 ، برنامه کامللویالتی بر اساس POS . IPG . USSD ، ارایه انواع پرداخت بر پایه تلفن همراه با حذف کارت و کارتخوان ، ارایه کلیهخدمات پرداخت آنی . پایا و ساتنا با وبسرویس ( API ) ، صدور انواع کارت های اعتباری ، هدیه و بن کارت بصورتاختصاصی و سازمانی و … بسیاری از خدمات عمومی ، ارگانی و سازمانی و استارتاپ هایی که نیازمند خدمات مالیهستند خواهد بود . همچنین شبکه ای از ارایه دهندگان کالا و خدمات در قالب بخشی از برنامه جامع لویالتی بهعنوان همکاری مستقیم به کاربران این شرکت و سایر شرکا تجاری این شرکت ارایه خدمات میکنند .