اعضای محترم با استفاده  از اپلیکیشن ایرانیان کلیه خدمات کارت اعتباری ایرانیان روی تلفن همراه شماست.

 
برای دریافت فایل آموزش اپلیکیشن کلیک کنید