اعضای محترم با استفاده  از اپلیکیشن ایرانیان کلیه خدمات کارت اعتباری ایرانیان روی تلفن همراه شماست
 
برای دریافت اپلیکیشن دریک پذیرندگان کلیک کنید.