خدمات مبتنی بر کارت در کارت اعتباری ایرانیان

 

صدور انواع کارت اعتباری

صدور انواع کارت های تخفیف

صدور انواع کارت هدیه و بن کارت

صدور انواع کارت اختصاصی با لگو شخصی

صدور انواع کارت با قابلیت تراکنش های تلفیقی

صدور انواع کارت های وفاداری و باشگاه مشتریان مخصوص یک برند

صدور انواع کارت های آنلاین و آفلاین با قابلیت شارژ توسط کارت های بانکی