باشگاه مشتریان کارت اعتباری ایرانیان

باشگاه مشتریان یکی از مهم ترین اصول جذب مشتری در عصر حاضر که مشتریان در طوفان از پیشنهادات قرار دارند، به جهت حفظ مشتریان کنونی می باشد . بدین منظور سازمانها و شرکت های در مقیاس های مختلف ، استراتژی ها و سناریو های گوناگونی در راستای برنامه وفاداری مشتریان تدوین می کنند. تحقیقات نشان می دهد موثرترین برنامه جهت افزایش نرخ وفاداری مشتریان، طراحی باشگاه مشتریان (Customer Club) می باشد. با طراحی برنامه های گوناگون جهت مدیریت تجربه مشتریان ، علاوه بر ارائه انواع خدمات جذاب گوناگون به اعضا، می توان از شبکه اجتماعی آنها نیز به عنوان مشتریان بالقوه بهره برد. طراحی باشگاه مشتریان از جمله مهمترین اقدامات وفادار سازی مشتری جهت تحکیم و تقویت فعالیت های بازاریابی است و در واقع طراحی باشگاه مشتریان برای توسعه روابط با مشتریان فعلی و دریافت مشارکت هر چه بیشتر مشتریان است.