عقد قرارداد با شرکت خدماتی زیگماراد
عقد قرارداد با شرکت خدماتی زیگماراد
شرکت زیگماراد با عنوان بهترین و برترین شرکت خدماتی در نظر دارد تا خدمات مطلوب و در شان عموم مردم همراه با بهترین قیمیت و کیفیت را با همکاری کارت اعتباری ایرانیان ارائه نماید.
ثبت قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
ثبت قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در محل خود دانشگاه آزاد اسلامی بسته شد امید روزی که تمام دانشگاهایی کشور در استانها وارد طرح شوند.