چرا کارت اعتباری ایرانیان؟

مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند ، مرد ثروتمندی وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس ۱۰۰ دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل به طبقه بالا می‌رود. صاحب هتل اسکناس ۱۰۰ دلاری را برمی‌دارد و می‌رود و بدهی خودش را به قصاب می‌پردازد . قصاب اسکناس ۱۰۰ دلاری را برمی‌دارد و با عجله به مزرعه پرورش گاو می‌رود و بدهی خود را به مزرعه‌دار می‌پردازد. مزرعه دار اسکناس ۱۰۰ دلاری را با شتاب برای پرداخت بدهی‌اش به تأمین‌کننده خوراک دام و سوخت می‌دهد. تأمین‌کننده سوخت و خوراک دام، برای پرداخت بدهی خود ، اسکناس ۱۰۰ دلاری را با شتاب خود را به داروغه شهر، که به او بدهکار بود، می‌رساند و بدهی خود را می‌پردازد. داروغه اسکناس را با شتاب به هتل می‌آورد و به صاحب هتل می‌دهد چون هنگامی که دوست خودش را یک شب به هتل آورده بود ، اتاق را به اعتبار کرایه کرده بود تا بعداً پولش را بپردازد . حالا هتل‌دار اسکناس را روی پیشخوان گذاشته است . مرد ثروتمند برمی‌گردد و اسکناس ۱۰۰ دلاری خود را برمی‌دارد زیرا از اتاق‌ها خوشش نیامده و شهر را ترک می‌کند. در این فرایند هیچ کس صاحب پول نشده است ولی به هر حال همه شهروندان در این هنگامه بدهی بهم ندارند و همه بدهی‌ هایشان را پرداخته‌اند و با یک انتظار خوش‌بینانه‌ای به آینده نگاه می‌کنند .