مزیت کارت کارت اعتباری ایرانیان

کارت اعتباری ابزاری مناسب جهت خروج از رکود اقتصادی و افزایش قدرت خرید اقشار جامعه میباشد . این کارت با توجه به حذف پول نقد از تعاملات مالی با اعتبار سنجی دقیق ، حرفه ای ، علمی و ترهین ارزان و آسان وثایق همچنین استفاده از ظرفیت شرکت های بیمه گذار هزینه استفاده از کارت اعتباری را به شدت کاهش داده است . استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای بومی و قدرتمند مدیریت این فرآیند را آسان نموده است . مدیریت ویژه و علمی گردش اعتبار برای دارندگان و پذیرندگان کارت اعتباری ایرانیان جداب ، آسان و مقرون به صرفه میباشد .کارت اعتباری با عملکرد چند گانه در خرید و دریافت هر نوع کالا و خدماتی کاربرد دارد . همچنین عرضه کنندگان کالا و خدمات میتوانند با توجه به وضعیت موجود کسب و کار خود فرآیند استفاده از کارت را مشخص نمایند بطوری که کارت در هر مرکز خدمات عملکرد متفاوتی بصورت اعتباری ، اعتباری با فرانشیز ، اقساطی محض و پرداخت نقدی با اعمال تخفیف خواهد بود . همچنین فروش اقساطی با تضامین معتبر و خارج از روال اداری برای هر نوع کسب و کاری قابل استفاده و مفیدخواهد بود .